Kanal13

Kanal13

© KANAL13
Azərbaycanın ilk peşəkar internet televiziyası - 2008
The first professional Internet TV of Azerbaijan - 2008
Первое профессиональное интернет-телевидение в Азербайджане - 2008
Əlaqə/Contact: +49 176 75077516 (WhatsApp)

Видео
MNworlds